Powiatowe Centrum Edukacji w Pile

OFERTA EDUKACYJNA KSZTAŁCENIA ZAOCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

TYP SZKOŁY ZAWÓD
liceum ogólnokształcące o profilu ogólnym
liceum ogólnokształcące (po zsz lub sb I stopnia) o profilu ogólnym
szkoła policealna technik bhp
technik informatyk
technik administracji
branżowa szkoła II stopnia technik pojazdów samochodowych
technik elektryk
technik mechanik
technik spawalnictw
 • Nasze atuty:
 • kształcimy mechaników, mechatroników, elektryków, operatorów obrabiarek, spawaczy, informatyków,
 • z naszych usług korzysta młodzież i dorośli,
 • posiadamy specjalistyczną bazę techno-dydaktyczną,
 • prowadzimy turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników,
 • prowadzimy bezpłatne szkoły dla dorosłych,
 • posiadamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i wykładową,
 • jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym.
 • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:
 • MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń,
 • MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych,
 • MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych,
 • MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających,
 • MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
 • MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń,
 • ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego.
 • Inne kursy:
 • spawalnicze metodami: MMA, GAS, MAG, MIG, TIG stal i aluminium,
 • programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,
 • komputerowego wspomagania projektowania CAD/CAM,
 • informatyczne i inne.