Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile

ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH TWORZĄ:

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PILE
ul. gen. Sikorskiego 19 (wejście od strony boiska)
tel. 67 353 25 70, e-mail: ppppila@op.pl

PORADNIA SPECJALISTYCZNA WAD MOWY I SŁUCHU W PILE
ul. gen. Sikorskiego 19 (wejście od ul. Okrzei)
tel. 67 350 90 97, e-mail: zppp@op.pl

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W WYRZYSKU
89-300 Wyrzysk, ul. Wiejska 1
tel. 67 286 24 77, e-mail: pppwyrzysk@interia.pl

Rejon działania Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz
Poradnia Specjalistyczna Wad Mowy i Słuchu w Pile
swoją działalnością obejmują rejon miasta i gminy Piła, Ujście oraz gminy Szydłowo, Kaczory.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wyrzysku swoją działalnością obejmuje miasta
i gminy: Wyrzysk, Łobżenicę i Wysoką oraz gminy Miasteczko Krajeńskie i Białośliwie.

 • Zatrudnieni specjaliści udzielają pomocy:
 • DZIECIOM
 • MŁODZIEŻY
 • RODZICOM
 • NAUCZYCIELOM ze szkół i placówek znajdujących się na terenie powiatu pilskiego.

POSIADAMY NOWOCZESNĄ BAZĘ DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNĄ.

Pomoc dziecku udzielana jest na pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka,
nie wymaga skierowania i jest całkowicie bezpłatna. Uczniom pełnoletnim udziela się pomocy
na ich wniosek.

 • ZAKRES POMOCY:
 • DIAGNOZA
 • DORADZTWO
 • PSYCHOEDUKACJA
 • PROFILAKTYKA
 • DODATKOWO PORADNIA PROWADZI:
 • Rządowy Program „Za życiem”
 • Zajęcia z integracji sensorycznej
 • Doradztwo zawodowe
 • Szkołę dla Rodziców
 • Akademię Rodzica