Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile


 
 • terapia psychologiczna,
 • terapia pedagogiczna,
 • terapia logopedyczna
 • muzykoterapia,
 • zajęcia terapeutyczne doskonalące motorykę dużą,
 • terapia integracji sensorycznej,
 • indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
 • zajęcia realizowane metodą Tomatis,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • arteterapia,
 • treningi z wykorzystaniem metody EEG Biofeedback,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • zajęcia realizowane metodą Hallwick (zabawa w wodzie z elementami pływania),
 • choreoterapia,
 • w najbliższym czasie Ośrodek planuje wprowadzić zajęcia z dogoterapii,
 • nauka w szkole oraz pobyt w internacie
 • zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka