Zespół Szkół Technicznych w Pile

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2022/2023
TECHNIKUM (5-LETNIE)

SYMBOL ODDZIAŁU NAZWA ZAWODU PRZEDMIOTY ROZSZERZONE JĘZYKI OBCE
1I technik informatyk matematyka j. angielski, j. niemiecki
1K technik informatyk matematyka j. angielski, j. niemiecki
1M technik mechatronik matematyka j. angielski, j. niemiecki
1OPW technik informatyk/technik mechanik – klasa  OPW matematyka j. angielski, j. niemiecki
1CM technik informatyk "CYBER.MIL z klasą" matematyka j. angielski, j. niemiecki
1N technik mechatronik/technik mechanik matematyka j. angielski, j. niemiecki

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-LETNIA)*

SYMBOL ODDZIAŁU NAZWA ZAWODU JĘZYK OBCY
1A mechanik pojazdów samochodowych j. angielski
1B mechanik – monter maszyn i urządzeń
elektromechanik
operator obrabiarek skrawających
ślusarz
blacharz samochodowy
lakiernik samochodowy
j. angielski

*Istnieje możliwość kontynuacji nauki w 2-letniej branżowej szkole II stopnia.

Dlaczego warto uczyć się w „Mechaniku”?
  • prowadzimy klasy pod patronatem Ministra Obrony Narodowej i Signify Poland,
  • zajęliśmy dziesiąte miejsce w województwie wielkopolskim i uzyskaliśmy tytuł Złotego Technikum w klasyfikacji ogólnopolskiej w rankingu „Perspektywy 2022”,
  • realizujemy projekty w ramach których uczniowie biorą udział w zajęciach specjalistycznych, kursach, szkoleniach i płatnych stażach, również zagranicznych,
  • oferujemy bezpłatne uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych,
  • posiadamy autoryzowany ośrodek Akademii Cisco (uzyskiwanie międzynarodowych certyfikatów informatycznych) oraz Microsoft Imagine (dostęp do systemów operacyjnych),
  • osiągamy wysokie wyniki egzaminów zawodowych i maturalnych, przewyższające średnie wyniki w kraju,
  • korzystamy z platformy e-learningowej Moodle,
  • współpracujemy z około 80 firmami z branży informatycznej, mechatronicznej, mechanicznej oraz samochodowej, m.in. SIGNIFY POLAND SP. Z O.O., Signify Electronics, STX Next sp. z o.o., Quad Graphics Centrum Technologii Informatycznych,
  • kształcimy w nowoczesnych pracowniach zawodowych wyposażonych w specjalistyczny sprzęt oraz komputery.