Zespół Szkół Technicznych w Pile

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021
TECHNIKUM (5-LETNIE)

SYMBOL ODDZIAŁU NAZWA ZAWODU PRZEDMIOTY ROZSZERZONE JĘZYKI OBCE
1E technik mechanik matematyka j. angielski, j. niemiecki
1K technik informatyk matematyka j. angielski, j. niemiecki
1N technik mechatronik matematyka j. angielski, j. niemiecki
1S technik pojazdów samochodowych/
technik mechanik – klasa wojskowa
matematyka j. angielski, j. niemiecki

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-LETNIA)*

SYMBOL ODDZIAŁU NAZWA ZAWODU JĘZYK OBCY
1C mechanik pojazdów samochodowych j. angielski
1H mechanik – monter maszyn i urządzeń
elektromechanik
operator obrabiarek skrawających
ślusarz
blacharz samochodowy
j. angielski

*Istnieje możliwość kontynuacji nauki w 2-letniej branżowej szkole II stopnia.

  • Dlaczego warto uczyć się w „Mechaniku”?
  • realizujemy projekty: Erasmus +, „Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodne z potrzebami rynku pracy.”, „Czas zawodowców BIS”, w ramach których uczniowie biorą udział w zajęciach specjalistycznych, kursach, szkoleniach i płatnych stażach, również zagranicznych,
  • oferujemy bezpłatne uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych,
  • posiadamy autoryzowany ośrodek Akademii Cisco (uzyskiwanie międzynarodowych certyfikatów informatycznych) oraz Microsoft Imagine (dostęp do systemów operacyjnych),
  • osiągamy wysokie wyniki egzaminów zawodowych i maturalnych, przewyższające średnie wyniki w kraju,
  • korzystamy z platformy e-learningowej Moodle,
  • współpracujemy z około 80 firmami z branży informatycznej, mechatronicznej, mechanicznej oraz samochodowej, m.in. SIGNIFY POLAND SP. Z O.O., Signify Electronics, STX Next sp. z o.o., Quad Graphics Centrum Technologii Informatycznych,
  • kształcimy w nowoczesnych pracowniach zawodowych wyposażonych w specjalistyczny sprzęt oraz komputery.