Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (4-LETNIE)

SYMBOL I NAZWA ODDZIAŁU PRZEDMIOTY ROZSZERZONE JĘZYKI OBCE
1A
matematyczno-geograficzno
matematyka
geografia
przedmiot uzupełniający: English Plus
j. angielski
j. niemiecki
1A
matematyczno-chemiczna
matematyka
chemia
przedmiot uzupełniający: English Plus
j. angielski
j. niemiecki
1B
matematyczno-fizyczna
matematyka
fizyka
przedmiot uzupełniający: English Plus
algorytmika i programowanie
j. angielski
j. niemiecki
1C
humanistyczno medialna
język polski
historia
przedmiot uzupełniający: English Plus
edukacja medialna
edukacja artystyczna
j. angielski
j. francuski
1D
humanistyczno-przyrodnicza
j. polski
biologia
j. angielski
j. hiszpański
j. angielski
j. niemiecki
1E
biologiczno-chemiczna
biologia
chemia
przedmiot uzupełniający: English Plus
j. angielski
j. francuski
lub j. niemiecki
1F
biologiczno-chemiczna
biologia
chemia
przedmiot uzupełniający: English Plus
j. angielski
j. niemiecki
 
  • Wysoka zdawalność i wyniki na egzaminach maturalnych.
  • I miejsce we współzawodnictwie sportowym w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży.
  • Sukcesy w okręgowych i ogólnopolskich olimpiadach, konkursach przedmiotowych.
  • Liczne wycieczki dydaktyczne (ćwiczenia, warsztaty) z przedmiotów przyrodniczych i humanistycznych.
  • Program współpracy klas medialnych z UAM w Poznaniu, TV Asta, Pilską TV.
  • Zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury.
  • Zajęcia lekcyjne od 8.00 do 15.10. Przy szkole internat ze stołówką.