Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2022/2023
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (4-LETNIE)

SYMBOL I NAZWA ODDZIAŁU PRZEDMIOTY ROZSZERZONE JĘZYKI OBCE
1 A
matematyczno-geograficzno
matematyka
geografia
przedmiot uzupełniający: English Plus
j. angielski
j. niemiecki
1 CH
matematyczno-chemiczna
matematyka
chemia
przedmiot uzupełniający: English Plus
j. angielski
j. niemiecki
1 B
matematyczno-fizyczna
matematyka
fizyka
przedmiot uzupełniający: English Plus
algorytmika i programowanie
j. angielski
j. niemiecki
1 C
humanistyczno medialna
język polski
historia
przedmiot uzupełniający: English Plus
edukacja medialna
edukacja artystyczna
j. angielski
j. francuski
1 D
humanistyczno-przyrodnicza
j. polski
biologia
j. angielski
j. angielski
j. niemiecki
1 E
biologiczno-chemiczna
biologia
chemia
przedmiot uzupełniający: English Plus
j. angielski
j. francuski
lub j. niemiecki
1 F
biologiczno-chemiczna
biologia
chemia
przedmiot uzupełniający: English Plus
j. angielski
j. niemiecki
1 G
językowo-geograficzna
język angielski
geografia
przedmioty uzupełniajace:
edukacja dla klimatu, multimedia i podstawy grafiki
j. angielski
j. rosyjski
lub j. niemiecki
 
  • Wysoka zdawalność (prawie 100%) i bardzo dobre wyniki na egzaminach maturalnych.
  • W ogólnopolskim rankingu "Perspektywy" I miejsce wśród publicznych LO północnej wielkopolski.
  • I miejsce we współzawodnictwie sportowym w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży.
  • Sukcesy w okręgowych i ogólnopolskich olimpiadach, konkursach przedmiotowych.
  • Liczne wycieczki dydaktyczne (ćwiczenia, warsztaty) z przedmiotów przyrodniczych i humanistycznych.
  • Program współpracy klas medialnych z UAM w Poznaniu, TV Asta, Pilską TV.
  • Zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury.
  • Zajęcia lekcyjne od 8.00 do 15.10. Przy szkole internat ze stołówką.