Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2022/2023
TECHNIKUM (5-LETNIE)

SYMBOL ODDZIAŁU NAZWA ZAWODU SPECJALNOŚĆ
1a technik żywienia i usług gastronomicznych baristyka/dietetyka
1b technik usług kelnerskich (NOWOŚĆ!) barmaństwo z miksologią
1h technik hotelarstwa animator czasu wolnego
1t technik organizacji turystyki animator czasu wolnego
1u technik technologii żywności dietetyka
SYMBOL ODDZIAŁU NAZWA ZAWODU

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-LETNIA)

1c kucharz
1p pracownik obsługi hotelowej
1d klasa wielozawodowa: cukiernik, piekarz, przetwórca mięsa, kelner
1e pracownik pomocniczy obsługi hotelowej/pracownik pomocniczy gastronomii

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA (2-LETNIA)

1j technik żywienia i usług gastronomicznych
(dla uczniów po szkole branżowej I stopnia w zawodzie kucharz)

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY (3-LETNIA)

1i przysposobienie do zawodu

SZKOŁA POZYTYWNEGO WYBORU Z GWARANCJĄ PRZYGODY Z GASTRONOMIĄ, HOTELARSTWEM I TURYSTYKĄ
  • współpracujemy z cenionymi w regionie pracodawcami,
  • organizujemy w ramach projektów międzynarodowych staże w krajach europejskich,
  • zapewniamy miejsca praktyk dla naszych uczniów,
  • posiadamy nowoczesne pracownie technologiczne, obsługi konsumenta oraz bazę sportową,
  • osiągamy sukcesy w ogólnopolskich konkursach gastronomicznych,
  • posiadamy  status ośrodka egzaminacyjnego.