Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021
TECHNIKUM (5-LETNIE)

SYMBOL ODDZIAŁU NAZWA ZAWODU PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
1a, 1b technik żywienia i usług gastronomicznych matematyka, chamia lub biologia
1w oddział przygotowania wojskowego – technik żywienia i usług
gastronomicznych
Innowacja programowa „Edukacja wojskowa”
matematyka, chemia lub biologia
1h technik hotelarstwa j. angielski, geografia
1t technik organizacji turystyki j. angielski, geografia
1u technik technologii żywności matematyka, chemia
SYMBOL ODDZIAŁU NAZWA ZAWODU

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-LETNIA)

1c kucharz
1p pracownik obsługi hotelowej
1d cukiernik, piekarz, przetwórca mięsa, kelner (klasa wielozawodowa, pracownik młodociany)

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA (2-LETNIA)

1j technik żywienia i usług gastronomicznych
(dla uczniów po szkole branżowej I stopnia w zawodzie kucharz)

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA (3-LETNIA)

1e pracownik pomocniczy obsługi hotelowej / pracownik pomocniczy gastronomii

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY (3-LETNIA)

1i przysposobienie do zawodu

W ramach programów unijnych uczniowie odbywają staże w Portugalii oraz praktyki w renomowanych zakładach w całej Polsce

 • SZKOŁA POZYTYWNEGO WYBORU
 • realizujemy projekty unijne (Erasmus+, POWER),
 • umożliwiamy bezpłatne uzyskanie dodatkowych kwalifikacji np. barista, barman, florysta, animator czasu wolnego,
 • posiadamy profesjonalne pracownie zawodowe odzwierciedlające rzeczywiste warunki pracy, organizujemy praktyczną naukę zawodu w renomowanych zakładach w całej Polsce,
 • jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym, egzaminy zawodowe odbywają się w naszych pracowniach, a uczniowie uzyskują wysokie wyniki,
 • dysponujemy nowoczesną bazą sportową,
 • pomagamy innym poprzez wolontariat.
 • GWARANCJA ZAWODÓW Z PRZYSZŁOŚCIĄ
 • technik żywienia i usług gastronomicznych: szef kuchni, kierownik sali, kucharz, barman, barista,
 • technik hotelarstwa: menedżer hotelu, kierownik służby pięter, recepcjonista, rezydent,
 • technik technologii żywności: kontroler jakości, laborant analityczny, doradca ds. żywienia,
 • technik organizacji turystyki: organizator imprez i usług turystycznych, pracownik biura podróży, rezydent,
 • kucharz: szef kuchni, kucharz, prowadzenie własnej firmy gastronomicznej, intendent,
 • cukiernik/piekarz/przetwórca mięsa: pracownik zakładów piekarniczych, piekarni i zakładów przetwórstwa mięsnego.