Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile


ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH TWORZĄ:

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PILE
ul. gen. Sikorskiego 19 (wejście od strony boiska)
tel. 67 353 25 70, e-mail: ppppila@op.pl

PORADNIA SPECJALISTYCZNA WAD MOWY I SŁUCHU W PILE
ul. gen. Sikorskiego 19 (wejście od ul. Okrzei)
tel. 67 350 90 97, e-mail: zppp@op.pl

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W WYRZYSKU
89-300 Wyrzysk, ul. Wiejska 1
tel. 67 286 24 77, e-mail: pppwyrzysk@interia.pl

Rejon działania Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz
Poradnia Specjalistyczna Wad Mowy i Słuchu w Pile
swoją działalnością obejmują rejon miasta i gminy Piła, Kaczory, Ujście oraz gminę Szydłowo.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wyrzysku swoją działalnością obejmuje miasta
i gminy: Wyrzysk, Łobżenicę, Wysoką, Miasteczko Krajeńskie oraz gminę Białośliwie.

Na mocy porozumienia między powiatami z usług Poradni korzystają również uczniowie powiatów ościennych: czarnkowsko-trzcianeckiego i chodzieskiego.

 • Zatrudnieni specjaliści udzielają pomocy:
 • DZIECIOM
 • MŁODZIEŻY
 • RODZICOM
 • NAUCZYCIELOM ze szkół i placówek znajdujących się na terenie powiatu pilskiego.

POSIADAMY NOWOCZESNĄ BAZĘ DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNĄ.

Pomoc dziecku udzielana jest na pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka,
nie wymaga skierowania i jest całkowicie bezpłatna. Uczniom pełnoletnim udziela się pomocy
na ich wniosek.

 • ZAKRES POMOCY:
 • DIAGNOZA
 • TERAPIA
 • DORADZTWO
 • PSYCHOEDUKACJA
 • PROFILAKTYKA
 • DODATKOWO PORADNIA PROWADZI:
 • trening EEG Biofeedback – terapia rozwija naturalne zdolności mózgu, poprawia koncentrację uwagi, pomaga osiągnąć relaks, zwiększa odporność na stres, ułatwia uczenie,
 • zajęcia z integracji sensorycznej,
 • doradztwo zawodowe,
 • Punkt Porad Wychowawczych,
 • Punkt Porad dla rodziców dzieci z diagnozą lub podejrzeniem dyslekcji rozwojowej,
 • Szkołę dla Rodziców,
 • Strefę Rodzica - zajęcia psychoedukacyjne podnoszące kompetencję rodzicielskie.