Zespół Szkół Budowlanych w Pile


OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2023/2024
TECHNIKUM (5-LETNIE)

SYMBOL ODDZIAŁU NAZWA ZAWODU PRZEDMIOTY ROZSZERZONE JĘZYKI OBCE
1A technik budownictwa
z elementami projektowania wnętrz
matematyka j. angielski
j. niemiecki
1B technik renowacji elementów architektury
z elementami historii sztuki
matematyka
1D technik architektury krajobrazu*
z elementami projektowania 3D ogrodów
biologia
1E technik elektryk
z elementami instalacji inteligentnych i OZE
technik automatyk
z elementami OZE
matematyka

*absolwent szkoły z tytułem technika w tym zawodzie, uzyskuje wykształcenie średnie rolnicze na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109 z późn. zm.).

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-LETNIA)

SYMBOL ODDZIAŁU NAZWA ZAWODU JĘZYK OBCY
1 WA
1WZ
elektryk, monter zabudowy i robót wykończeniowychw budownictwie
stolarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, murarz-tynkarz, dekarz, monter stolarki budowlanej
j. angielski

Istnieje możliwość kontynuacji nauki w 2-letniej branżowej szkole II stopnia.

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA (2-LETNIA ZAOCZNA)

SYMBOL ODDZIAŁU NAZWA ZAWODU JĘZYK OBCY
1 TB technik elektryk
technik robót wykończeniowych w budownictwie
j. angielski

Dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia.

  • Dlaczego warto wybrać budowlankę?
  • szkolimy w zawodach poszukiwanych na rynku pracy;
  • uczymy projektowania i wyceny robót na programach komputerowych AutoCAD, Norma EXPERT, Gardenphilia, Corel DRAW, C-GEO;
  • organizujemy certyfikowane szkolenia z obsługi programów komputerowych, m.in. AutoCAD, Norma EXPERT, Corel DRAW;
  • współpracujemy z największymi firmami regionu branży budowlanej;
  • umożliwiamy płatne staże zawodowe w ramach projektu „Czas zawodowców – bis” oraz „Dobra szkoła, dobry zawód – Pilska Budowlanka kształci zawodowców”;
  • uczestniczymy w warsztatach, wycieczkach dydaktycznych i szkoleniach zawodowych;
  • działamy na rzecz uczniów i społeczności lokalnej poprzez Stowarzyszenie Nasza Budowlanka.