Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile


OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2023/2024
TECHNIKUM (5-LETNIE)

SYMBOL ODDZIAŁU NAZWA ZAWODU SPECJALNOŚĆ
1a technik żywienia i usług gastronomicznych baristyka/dietetyka
1b technik usług kelnerskich barmaństwo z miksologią
1h technik hotelarstwa animator czasu wolnego
1t technik organizacji turystyki animator czasu wolnego
1u technik technologii żywności dietetyka
SYMBOL ODDZIAŁU NAZWA ZAWODU

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-LETNIA)

1c kucharz
1p pracownik obsługi hotelowej
1d klasa wielozawodowa: cukiernik, piekarz, przetwórca mięsa, kelner

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA (2-LETNIA)

1j technik żywienia i usług gastronomicznych
(dla uczniów po branżowej szkole I stopnia w zawodzie kucharz)


GASTRONOMIK TO DOBRY WYBÓR!  JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI!
SZKOŁA POZYTYWNEGO WYBORU
Z GWARANCJĄ PRZYGODY Z GASTRONOMIĄ, HOTELARSTWEM I TURYSTYKĄ

  • współpracujemy z cenionymi w regionie pracodawcami,
  • organizujemy w ramach projektów międzynarodowych staże w krajach europejskich,
  • zapewniamy miejsca praktyk dla naszych uczniów,
  • posiadamy nowoczesne pracownie technologiczne, obsługi konsumenta oraz bazę sportową,
  • osiągamy sukcesy w ogólnopolskich konkursach gastronomicznych,
  • posiadamy  status ośrodka egzaminacyjnego.