Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile


OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2023/2024
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (4-LETNIE)

SYMBOL I NAZWA ODDZIAŁU PRZEDMIOTY ROZSZERZONE JĘZYKI OBCE
1 A
matematyczno-geograficzna
matematyka
geografia
przedmiot uzupełniający: English Plus,
multimedia i podstawy grafiki
j. angielski
j. niemiecki
1 Mch
matematyczno-chemiczna
matematyka
chemia
język angielski
j. angielski
j. niemiecki
1 Mf
matematyczno-fizyczna
matematyka
fizyka
język angielski
j. angielski
j. niemiecki
1 B
matematyczno-fizyczna
matematyka
fizyka
przedmiot uzupełniający: English Plus
algorytmika i programowanie
j. angielski
j. niemiecki
1 C
humanistyczno-medialna
j. polski
historia
przedmiot uzupełniający: English Plus
edukacja medialna, edukacja artystyczna
j. angielski
j. francuski
1 D
humanistyczno-przyrodnicza
j. polski
biologia
j. angielski
j. angielski
j. niemiecki
1 E
biologiczno-chemiczna
biologia
chemia
przedmiot uzupełniający: English Plus
j. angielski
j. francuski lub
j. niemiecki
1 F
bilogiczno-chemiczna
biologia
chemia
przedmiot uzupełniający: English Plus
j. angielski
j. niemiecki
1 G
jezykowo-gegraficzna
j. angielski
geografia
przedmiot uzupełniający: edukacja dla klimatu
j. angielski
j. niemiecki

 

  • Wysoka zdawalność (prawie 100%) i bardzo dobre wyniki na egzaminach maturalnych.
  • W ogólnopolskim rankingu "Perspektywy" I miejsce wśród publicznych LO północnej wielkopolski.
  • I miejsce we współzawodnictwie sportowym w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży.
  • Sukcesy w okręgowych i ogólnopolskich olimpiadach, konkursach przedmiotowych.
  • Liczne wycieczki dydaktyczne (ćwiczenia, warsztaty) z przedmiotów przyrodniczych i humanistycznych.
  • Program współpracy klas medialnych z UAM w Poznaniu, TV Asta, Pilską TV.
  • Zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury.
  • Zajęcia lekcyjne od 8.00 do 15.10. W szkole winda a przy szkole internat ze stołówką.