Zespół Szkół Technicznych w Pile


OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2023/2024
TECHNIKUM (5-LETNIE)

SYMBOL ODDZIAŁU NAZWA ZAWODU PRZEDMIOTY ROZSZERZONE JĘZYKI OBCE
1I technik informatyk matematyka j. angielski, j. niemiecki
1CM technik informatyk Program MON "CYBER.MIl z klasą" matematyka j. angielski, j. niemiecki
1M technik mechatronik matematyka j. angielski, j. niemiecki
1OZE technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (NOWOŚĆ!) matematyka j. angielski, j. niemiecki
1R technik robotyk (NOWOŚĆ!) matematyka j. angielski, j. niemiecki
1N technik mechanik matematyka j. angielski, j. niemiecki
1OPW technik informatyk / technik pojazdów samochodowych
OPW - Oddział Przygotowania Wojskowego
matematyka j. angielski, j. niemiecki

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-LETNIA)*

SYMBOL ODDZIAŁU NAZWA ZAWODU JĘZYK OBCY
1A mechanik pojazdów samochodowych j. angielski
1B mechanik – monter maszyn i urządzeń
elektromechanik
operator obrabiarek skrawających
ślusarz
blacharz samochodowy
lakiernik samochodowy
j. angielski

*Istnieje możliwość kontynuacji nauki w 2-letniej branżowej szkole II stopnia.

Dlaczego warto uczyć się w „Mechaniku”?

  • prowadzimy klasy pod patronatem Ministra Obrony Narodowej i Signify Poland,
  • zajęliśmy dziesiąte miejsce w województwie wielkopolskim i uzyskaliśmy tytuł Srebrnego Technikum w klasyfikacji ogólnopolskiej w rankingu „Perspektywy 2023”,
  • realizujemy projekty w ramach których uczniowie biorą udział w zajęciach specjalistycznych, kursach, szkoleniach i płatnych stażach, również zagranicznych,
  • oferujemy bezpłatne uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych,
  • posiadamy autoryzowany ośrodek Akademii Cisco (uzyskiwanie międzynarodowych certyfikatów informatycznych) oraz Microsoft Imagine (dostęp do systemów operacyjnych),
  • osiągamy wysokie wyniki egzaminów zawodowych i maturalnych, przewyższające średnie wyniki w kraju,
  • korzystamy z platformy e-learningowej Moodle,
  • współpracujemy z około 80 firmami z branży informatycznej, mechatronicznej, mechanicznej oraz samochodowej, m.in. SIGNIFY POLAND SP. Z O.O., Signify Electronics, STX Next sp. z o.o., Quad Graphics Centrum Technologii Informatycznych,
  • kształcimy w nowoczesnych pracowniach zawodowych wyposażonych w specjalistyczny sprzęt oraz komputery,
  • posiadamy wirtualną strzelnicę laserową "Pojedynek"